ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ തത്വചിന്തകര്‍

120

കൺഫ്യൂഷ്യസ്, സോക്രട്ടീസ്, പ്ലേറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, റെനെ ദെക്കാർത്ത്, മൊണ്ടസ്‌ക്യൂ, വോൾട്ടയർ, റൂസ്സോ, ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ്, ഹെഗൽ, കാറൽ മാർക്‌സ്, ബെർട്രാന്റ് റസ്സൽ, അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി, ജീൻ പോൾ സാർത്ര് …തുടങ്ങിയവരുടെ തത്വചിന്തയും ജീവിതവും.

Author : M. Kunhimoidy
Publisher : Insightpublica
Language : Malayalam
ISBN : 978-93-85899-52-2
Format : Paperback
Edition : 1st Edition
Binding Type : Perfect
Lamination Type : Matte
Pages : 134
Publication Year : 2019

Category:
Weight 100 g
Dimensions 14 × 2 × 22 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ തത്വചിന്തകര്‍”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart