വെള്ളം എത്ര ലളിതമാണ്

60

മലയാള കവിതയില്‍ സ്വന്തമായൊരിടം കറുത്ത കല്ലില്‍ കൊത്തിയെടുത്ത ജോസഫിന്റെ ജീവിതത്തേയും അതില്‍ നിന്ന് ഉരുവമാര്‍ന്ന കവിതയേയും കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തലുമാണീ പുസ്തകം.

പ്രണയമെന്നോ ഇരയെന്നോ പേരിടാവുന്ന പ്രകൃതിയെ പ്രതിരോധമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കവിയുടെ ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം.

Author : S Joseph
Publisher : Saikatham Books
Language : Malayalam
Genre : Essays
ISBN : 20165111000
Format : Paperback
Edition : 1st Edition
Binding Type : Perfect
Lamination Type : Matte
Pages : 80
Publication Year : 2011

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വെള്ളം എത്ര ലളിതമാണ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart